คำที่เป็นที่สุดแห่งปี 2009


จากรายงานของ The Global Language Monitor ได้ประกาศคำที่เป็นที่สุดแห่งปี 2009 ออกมาแล้ว โดยวิเคราะห์จากคำภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากกว่า 1,580 ล้านคนจากการสำรวจทั่วโลก โดยใช้อัลกอริทึมส์เฉพาะ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน โดย Twitter เป็นคำที่เป็นที่สุดแห่งปี 2009 ตามคาด และตามมาด้วย Obama และ H1n1


The Top Words of 2009

1. Twitter — The ability to encapsulate human thought in 140 characters

2. Obama — The word stem transforms into scores of new words like ObamaCare
3. H1N1 — The formal (and politically correct) name for Swine Flu
4. Stimulus — The $800 billion aid package meant to help mend the US economy
5. Vampire — Vampires are very much en vogue, now the symbol of unrequited love
6. 2.0 — The 2.0 suffix is attached to the next generation of everything
7. Deficit — Lessons from history are dire warnings here
8. Hadron — Ephemeral particles subject to collision in the Large Hadron Collider
9. Healthcare — The direction of which is the subject of intense debate in the US
10. Transparency — Elusive goal for which many 21st c. governments are striving
11. Outrage — In response to large bonuses handed out to ‘bailed-out’ companies
12. Bonus — The incentive pay packages that came to symbolize greed and excess
13. Unemployed — And underemployed amount to close to 20% of US workforce
14. Foreclosure — Forced eviction for not keeping up with the mortgage payments
15. Cartel — In Mexico, at the center of the battle over drug trafficking


The Top Phrases of 2009
1. King of Pop –Elvis was ‘The King;’ MJ had to settle for ‘King of Pop’
2. Obama-mania — One of the scores of words from the Obama-word stem
3. Climate Change — Considered politically neutral compared to global warming
4. Swine Flu — Popular name for the illness caused by the H1N1 virus
5. Too Large to Fail — Institutions that are deemed necessary for financial stability
6. Cloud Computing — Using the Internet for a variety of computer services
7. Public Option — The ability to buy health insurance from a government entity
8. Jai Ho! — A Hindi shout of joy or accomplishment
9. Mayan Calendar — Consists of various ‘cycles,’ one of which ends on 12/21/2012
10. God Particle — The hadron, believed to hold the secrets of the Big Bang


The Top Names of 2009
1. Barack Obama — It was Obama’s year, though MJ nearly eclipsed in the end
2. Michael Jackson — Eclipses Obama on internet though lags in traditional media
3. Mobama — Mrs. Obama, sometimes as a fashion Icon
4. Large Hadron Collider — The Trillion dollar ‘aton smasher’ buried outside Geneva
5. Neda Agha Sultan — Iranian woman killed in the post-election demonstrations
6. Nancy Pelosi –The Democratic Speaker of the US House
7. M. Ahmadinejad — The president of Iran, once again
8. Hamid Karzai — The winner of Afghanistan’s disputed election
9. Rahm Emmanuel — Bringing ‘Chicago-style politics’ to the Administration
10. Sonia Sotomayor — The first Hispanic woman on the US Supreme Court

0 ความคิดเห็น สำหรับ "คำที่เป็นที่สุดแห่งปี 2009"

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Daily Video

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign